Η Πλακοποιϊα Μαραυγάκη κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των προϊόντων διαμόρφωσης  περιβάλλοντων χώρων. Κέρδισε την  αναγνώριση και την αξιοπιστία της μέσα από μια μακροχρόνια, αδιάλειπτη παρουσία στην αγορά,  προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένα και εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και τις ανθρώπινες ανάγκες.

45 χρόνια τώρα, με σταθερά βήματα, δημιουργούμε καλύτερους περιβάλλοντες χώρους.

Ποιότητα

Με δέσμευση στην ποιότητα, επενδύει σε νέες τεχνολογίεςκαι σχεδιάζει προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.

Ποιότητα Διαβίωσης

Πιστοποιημένα βιοκλιματικά προϊόντα με ψυχρές ιδιότητες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΑSTM E903-96 και ASTMG159-98.

Ποιότητα Κατασκευής

• Αντοχή στο χρόνο και σε ακραία φυσικά φαινόμενα
• Ασφάλεια κατασκευής
• Πυραντοχή
• ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, 1339 & 1340 βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας 89/106 και του Π.∆. 334/94 (CE)

Ευελιξία & Οικονομία στην κατασκευή

Καλαισθησία - αναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον

BACK