Προϊόντα και Υπηρεσίες

Επιλέξτε μία κατηγορία προϊόντων

Ψυχρά Υλικά – Πλάκες Εξωτερικού Χώρου

Αστική θερμική νησίδα

Το μικροκλίμα της πόλης επηρεάζεται από την πυκνή δόμηση, τη χρήση υλικών τα οποία έχουν ακατάλληλες οπτικές και θερμικές ιδιότητες, την παραγωγή ανθρωπογενούς θερμότητας από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, την έλλειψη πρασίνου, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη μειωμένη ταχύτητα του ανέμου, λόγω της πυκνής δόμησης. Όλα αυτά έχουν άμεση επίπτωση στον ενεργειακό τομέα και κατ’ επέκταση και στον περιβαλλοντικό.
Σημαντική δυνατότητα βελτίωσης μπορούν να προσφέρουν τα ψυχρά υλικά  τα οποία παρουσιάζουν υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία και υψηλό συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο.
Υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία σημαίνει ότι έχουμε μικρότερη απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας και αποβολή ευκολότερα της θερμότητας όταν υπάρχει υψηλός συντελεστής εκπομπής.

Με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος των εξωτερικών αστικών χώρων και με δέσμευση στην ποιότητα και την περιβαλλοντική προστασία δημιουργήσαμε τη σειρά ψυχρών υλικών  Μαραυγάκη.

Οι 5 κωδικοί της σειράς έχουν πιστοποιηθεί απο το Πανεπιστήμιο Αθηνών, βάσει των διεθνών προτύπων ΑSTM E903-96 και ΑSTMG 159-98 για την ανακλαστικότητα.

5 κωδικοί πιστποποιημένοι

BACK